Follow Wildebeast to join the conversation.

When you follow Wildebeast, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Wildebeast

Utrecht, Netherlands

WILDEBEAST is een Utrechtse band die keiharde rock 'n roll met punk invloeden maakt. De band heeft slechts één doel voor ogen en dat is live ongegeneerd hard knallen en iedereen mee te nemen in de energieke show!

Recent Supporters